Oudercommissie

 
 

De Oudercommissie, even voorstellen…
De Oudercommissie (oftewel OC) van Sport Opvang Maarssen heeft zich tot doel gesteld om, binnen het kader van de doelstellingen van de SOM, de belangen van de kinderen en de ouders/verzorgers te behartigen. Voor ons staat de kwaliteit van de SOM hoog in het vaandel. Wij vinden het namelijk belangrijk dat uw en onze kinderen plezier beleven in onder andere sport en spel.

Naast het feit dat u altijd met uw vragen en ideeën bij de dagelijkse leiding van de SOM terecht kunt, willen wij u ook de mogelijkheid bieden om contact met één van ons op te nemen als u vragen, ideeën of problemen heeft die voor meerdere ouders/ verzorgers van kinderen op de SOM van belang zijn en waarvan u denkt dat de oudercommissie er een rol bij kan spelen.
De OC staat open voor alle suggesties van ouders die kunnen leiden tot een nog beter functioneren van de SOM.

Uiteraard kunt u ons aanspreken wanneer u uw kind komt ophalen. Treft u ons niet dan kunt u ons ook bereiken via: oudercommissie[at]sportopvangmaarssen.nl.


BOinK

boink_logoDe oudercommissie is lid van de vereniging BOinK, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

OC vergadering
Het streven is dat de OC zes keer per jaar bijeenkomt. Van elke bijeenkomst wordt door de secretaris notulen gemaakt. Klik hier voor de laatste notulen van de afgelopen OC vergaderingen.


Samenstelling Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar mensen die onze oudercommissie willen versterken. Heb je als ouder of verzorgende interesse, spreek dan even iemand van de OC of het SOM team aan.

Locatie Zwanenest: Ellen van Kilsdonk, Petra Knappstein, Marina Prins,

Locatie Kameleonsnest: Thamar van Dijk, Widya de Bakker, Laura Siepman