Werken bij…

Wie zijn wij? Wat is de SOM?

Sport Opvang Maarssen, ook wel Dé SOM genoemd, is een kleine organisatie met twee BSO-locaties. De locatie Het Zwanenest bevindt zich op de atletiekbaan in Zwanenkamp en de locatie Het Kameleonsnest in de basisschool De Kameleon in Kamelenspoor. De SOM is opgericht in 2010 met als belangrijkste visie, het kind staat op nummer 1 en met de slogan “Samen spelen, samen delen” als leidraad.

Waarom kiezen veel kinderen en hun ouders voor de SOM?

Wij zijn een BSO met een eigen uniek concept, de enige in deze regio. Elke dag heeft een vast ritme met een variabel programma. Op schooldagen sporten wij 1 uur per dag en dat doen wij onder coördinatie van een echte gymmeester (ALO-er). Wij leren de kinderen alle basisvaardigheden van de sport, terwijl de kinderen veel plezier ervaren in het sporten en bewegen. Dit doen wij van november t/m maart in een van de gymzalen in Maarssenbroek en in de andere maanden lekker buiten. Wij werken dus dagelijks aan de grove motoriek van de kinderen. Dat is dan ook de reden dat wij de sportiefste BSO uit de regio zijn. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om spelletjes te doen, te relaxen en te knutselen.

Naast het sporten zijn wij ook uniek in onze bezetting qua pedagogen. In Nederland is het zo geregeld dat een BSO minimaal 1 begeleider op 12 kinderen moet hebben. Wij als SOM hanteren dit niet. Bij ons vind je 1 begeleider op 6 kinderen. Hierdoor kunnen onze begeleiders er daadwerkelijk voor de kind(eren) zijn en met veel enthousiasme hun vak uitoefenen.

Ons SOM team bestaat uit 6 pedagogisch medewerkers, 1 pedagogisch medewerker/sport, 1 docent lichamelijke opvoeding (ALO) en 2 enthousiaste vaste vrijwilligers. Daarnaast hebben wij elk schooljaar, of een deel ervan, stagiaires lopen die bij ons het vak leren. De kinderen hoeven dus niet iedere week te wennen aan nieuwe gezichten, maar ziet de vaste medewerkers die het kind ook echt kennen.

Sinds december 2021 zijn wij ook door de gemeente Stichtse Vecht als één van de twee BSO+ kinderopvangorganisatie erkend in de regio, iets waar wij erg trots op zijn.